Zdjęcie panoramiczne i RTG w stomatologii

zdjęcie panoramiczne

Współczesna stomatologia rozwija się dynamicznie, wprowadzając nowoczesne technologie, które poprawiają diagnostykę i leczenie Pacjentów. Jednym z kluczowych narzędzi, które znacząco wpłynęły na tę dziedzinę, jest zdjęcie panoramiczne oraz techniki RTG. W niniejszym artykule omówimy znaczenie tych technologii, ich zastosowania, korzyści oraz wyzwania związane z ich użytkowaniem.

Najważniejsze wnioski

 • Zdjęcie panoramiczne i RTG są niezbędnymi narzędziami diagnostycznymi w stomatologii.
 • Umożliwiają one dokładne zobrazowanie struktury jamy ustnej, w tym zębów, kości i tkanek miękkich.
 • Technologia panoramiczna zapewnia pełen obraz szczęki i żuchwy w jednym ujęciu.
 • RTG stomatologiczne pozwala na szczegółowe badanie indywidualnych zębów i struktur wewnętrznych.
 • Zarówno zdjęcie panoramiczne, jak i RTG mają kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego.
 • Nowoczesne techniki RTG, takie jak tomografia komputerowa (CBCT), oferują trójwymiarowe obrazy o wysokiej rozdzielczości.
 • Bezpieczeństwo Pacjentów jest zapewnione dzięki niskim dawkom promieniowania stosowanym w nowoczesnych urządzeniach RTG.

Spis treści

 1. Zdjęcie panoramiczne
  • Czym jest zdjęcie panoramiczne?
  • Zastosowanie zdjęcia panoramicznego w stomatologii
  • Korzyści ze zdjęcia panoramicznego
 2. RTG w stomatologii
  • Rodzaje RTG stomatologicznych
  • Zastosowanie RTG w diagnostyce stomatologicznej
  • Nowoczesne technologie RTG
 3. Bezpieczeństwo stosowania zdjęć panoramicznych i RTG
 4. Wpływ zdjęć panoramicznych i RTG na planowanie leczenia
 5. Przyszłość technologii RTG w stomatologii
 6. Często zadawane pytania

1. Zdjęcie panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne, zwane również ortopantomogramem, to rodzaj radiografii, który umożliwia uzyskanie pełnego obrazu jamy ustnej w jednym ujęciu. Technika ta jest szeroko stosowana w stomatologii ze względu na swoją wszechstronność i dokładność.

Czym jest zdjęcie panoramiczne?

Zdjęcie panoramiczne jest obrazem rentgenowskim, który obejmuje wszystkie zęby, kości szczęki i żuchwy oraz sąsiadujące struktury anatomiczne. Wykonuje się je za pomocą specjalnego aparatu, który obraca się wokół głowy Pacjenta, rejestrując obraz na kliszy lub cyfrowym detektorze. Aparat rentgenowski wykonuje obrót o 180 stopni wokół głowy Pacjenta, co pozwala na uzyskanie szczegółowego obrazu całej jamy ustnej. Technologia ta pozwala na zobrazowanie zarówno zębów, jak i struktur anatomicznych, takich jak zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe, a także przestrzenie międzyzębowe.

Zastosowanie zdjęcia panoramicznego w stomatologii

Zdjęcie panoramiczne znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej. Jest niezastąpione w wykrywaniu i ocenie wielu problemów stomatologicznych, dzięki czemu umożliwia kompleksowe planowanie leczenia.

Diagnostyka próchnicy zębów

Zdjęcie panoramiczne pozwala na wczesne wykrywanie próchnicy, zwłaszcza w miejscach niewidocznych podczas rutynowego badania stomatologicznego. Dzięki szerokiemu zasięgowi obrazu, stomatolog może ocenić stan wszystkich zębów jednocześnie, co jest szczególnie przydatne w przypadku Pacjentów z wieloma ubytkami.

Choroby przyzębia

Zdjęcie panoramiczne jest również nieocenione w diagnostyce chorób przyzębia. Pozwala na ocenę stanu kości wokół zębów, co jest kluczowe dla wykrywania i monitorowania postępu periodontitis. Zdjęcie to umożliwia także ocenę resorpcji kości, co jest istotne dla planowania leczenia periodontologicznego.

Zmiany zapalne i nowotworowe

Zdjęcie panoramiczne umożliwia wykrywanie zmian zapalnych oraz nowotworowych w obrębie jamy ustnej. Dzięki szerokiemu polu obrazowania, możliwe jest zidentyfikowanie patologicznych zmian, takich jak torbiele, guzy czy ropnie, które mogą być niewidoczne na tradycyjnych zdjęciach RTG.

Ubytki kostne

Zdjęcie panoramiczne pozwala na dokładną ocenę struktury kostnej szczęki i żuchwy. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy konieczne jest planowanie zabiegów chirurgicznych, takich jak implantacja, gdzie stan kości ma kluczowe znaczenie dla sukcesu procedury.

Pozycja zębów zatrzymanych i niewyrżniętych

Zdjęcie panoramiczne jest niezastąpione w ocenie pozycji zębów zatrzymanych i niewyrżniętych, takich jak zęby mądrości. Umożliwia ono dokładne zobrazowanie ich położenia oraz relacji do sąsiednich struktur anatomicznych, co jest kluczowe dla planowania ich ekstrakcji lub innych interwencji.

Korzyści ze zdjęcia panoramicznego

Zdjęcie panoramiczne oferuje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami RTG, czyniąc je preferowanym narzędziem diagnostycznym w wielu przypadkach.

Kompleksowy obraz

Jedno zdjęcie panoramiczne obejmuje całą jamę ustną, co ułatwia diagnozowanie skomplikowanych przypadków. Dzięki temu stomatolog może ocenić ogólny stan zdrowia jamy ustnej Pacjenta, identyfikując jednocześnie wiele różnych problemów, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu pojedynczych zdjęć RTG.

Niższa dawka promieniowania

Zdjęcie panoramiczne wiąże się z mniejszą ekspozycją na promieniowanie w porównaniu z serią pojedynczych zdjęć RTG. Jest to szczególnie ważne dla Pacjentów, którzy wymagają regularnych badań radiologicznych, takich jak osoby z przewlekłymi chorobami przyzębia czy Pacjenci ortodontyczni.

Wygoda dla Pacjenta

Krótszy czas badania i mniejszy dyskomfort to kolejne zalety zdjęcia panoramicznego. Proces wykonania zdjęcia panoramicznego jest szybki i nieinwazyjny, co jest istotne dla komfortu Pacjenta. W przeciwieństwie do tradycyjnych zdjęć RTG, które mogą wymagać kilku podejść i manipulacji aparatem, zdjęcie panoramiczne jest wykonane w jednym ruchu, co znacząco redukuje czas spędzony na badaniu.

Szerokie zastosowanie kliniczne

Zdjęcie panoramiczne znajduje zastosowanie nie tylko w stomatologii ogólnej, ale również w specjalistycznych dziedzinach, takich jak ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, periodontologia i protetyka. Dzięki swojej wszechstronności, jest ono narzędziem pierwszego wyboru w wielu procedurach diagnostycznych i planistycznych.

2. RTG w stomatologii

RTG, czyli rentgenodiagnostyka, jest jednym z najważniejszych narzędzi w arsenale stomatologa. Pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów zębów, kości i tkanek miękkich, co jest niezbędne do dokładnej diagnostyki i planowania leczenia. Bez precyzyjnych obrazów rentgenowskich, wiele schorzeń jamy ustnej mogłoby pozostać niewykrytych, co skutkowałoby niewłaściwym leczeniem lub jego brakiem.

Rodzaje RTG stomatologicznych

W stomatologii stosuje się różne rodzaje RTG, w zależności od potrzeb diagnostycznych. Każdy rodzaj zdjęcia RTG ma swoje specyficzne zastosowania i zalety, które pozwalają na uzyskanie najbardziej odpowiednich informacji dla danego przypadku klinicznego.

Zdjęcia wewnątrzustne

Obejmują kilka typów, które umożliwiają szczegółowe obrazowanie pojedynczych zębów i ich okolic:

 • Zdjęcia zgryzowe: Służą do obrazowania większych obszarów górnej i dolnej szczęki, pomagając w wykrywaniu problemów takich jak próchnica, pęknięcia zębów oraz ocena stanu korzeni.
 • Zdjęcia periapikalne: Pozwalają na szczegółowe zobrazowanie pojedynczych zębów od korony po korzeń. Są one użyteczne w diagnostyce stanów zapalnych, ropni oraz ocenie zdrowia korzeni.
 • Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe: Umożliwiają ocenę powierzchni stycznych zębów, co jest kluczowe w wykrywaniu próchnicy międzyzębowej oraz ocenie stanu kości wokół zębów.

Zdjęcia zewnątrzustne

Obejmują techniki, które dają ogólny obraz jamy ustnej i twarzy:

 • Zdjęcia panoramiczne: Umożliwiają uzyskanie pełnego obrazu obu szczęk, wszystkich zębów, a także zatok szczękowych i stawów skroniowo-żuchwowych w jednym ujęciu. Są one szczególnie przydatne w diagnostyce ortodontycznej, planowaniu zabiegów chirurgicznych oraz ocenie rozwoju zębów.
 • Zdjęcia cefalometryczne: Służą do oceny proporcji twarzy i struktury kostnej czaszki. Znajdują zastosowanie głównie w ortodoncji, gdzie pomagają w planowaniu i monitorowaniu leczenia korekty zgryzu.

Zastosowanie RTG w diagnostyce stomatologicznej

RTG jest nieocenione w wielu aspektach diagnostyki stomatologicznej. Jego wszechstronność i precyzja czynią go narzędziem pierwszego wyboru w wielu przypadkach klinicznych.

Wykrywanie próchnicy

RTG pozwala na identyfikację ubytków w miejscach niewidocznych gołym okiem. Szczególnie skuteczne są zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, które pozwalają na ocenę powierzchni stycznych zębów, gdzie próchnica często rozwija się bez widocznych oznak na powierzchni.

Ocena stanu przyzębia

RTG umożliwia ocenę stanu kości wokół zębów, co jest kluczowe w diagnostyce chorób przyzębia. Zdjęcia periapikalne i panoramiczne pozwalają na wykrycie ubytków kostnych, oceny poziomu kości i wykrycie zmian zapalnych, co jest niezbędne do planowania leczenia periodontologicznego.

Planowanie leczenia ortodontycznego

Zdjęcia cefalometryczne są niezbędne do planowania korekty zgryzu. Umożliwiają ocenę relacji między szczęką a żuchwą oraz określenie kierunku i stopnia przemieszczeń zębów potrzebnych do uzyskania prawidłowego zgryzu.

Przygotowanie do implantacji

Tomografia komputerowa (CBCT) pozwala na dokładne zaplanowanie umiejscowienia implantów dentystycznych. Umożliwia ocenę jakości i ilości kości w miejscu planowanego wszczepienia implantu, co jest kluczowe dla zapewnienia jego stabilności i długotrwałego sukcesu.

Nowoczesne technologie RTG

W ostatnich latach rozwój technologii RTG doprowadził do powstania zaawansowanych technik obrazowania, które znacząco poprawiają jakość diagnostyki i planowania leczenia.

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT)

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT) umożliwia uzyskanie trójwymiarowych obrazów o wysokiej rozdzielczości. CBCT jest szczególnie przydatna w planowaniu skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, takich jak implantacja zębów czy zabiegi rekonstrukcyjne. Trójwymiarowe obrazy pozwalają na dokładne zobrazowanie struktur anatomicznych, co jest nieocenione w minimalizowaniu ryzyka powikłań i zapewnianiu precyzyjnego wykonania zabiegu.

RTG cyfrowe

RTG cyfrowe zastępuje tradycyjne klisze, oferując lepszą jakość obrazu i możliwość łatwej archiwizacji oraz analizy. Zdjęcia cyfrowe są natychmiast dostępne, co skraca czas diagnozy i planowania leczenia. Ponadto, możliwość cyfrowej obróbki obrazu pozwala na lepszą wizualizację szczegółów, co zwiększa dokładność diagnostyki. RTG cyfrowe jest również bardziej ekologiczne, eliminując potrzebę stosowania chemikaliów do wywoływania klisz.

Zalety nowoczesnych technologii RTG

Zaawansowane technologie RTG oferują liczne korzyści w stomatologii:

 • Wyższa precyzja diagnostyki: Lepsza jakość obrazów umożliwia dokładniejszą ocenę stanu zdrowia jamy ustnej i wykrywanie nawet najmniejszych zmian patologicznych.
 • Szybsze i bardziej komfortowe badania: Skrócony czas wykonania zdjęcia oraz natychmiastowy dostęp do wyników poprawiają komfort Pacjenta i efektywność pracy stomatologa.
 • Zredukowana dawka promieniowania: Nowoczesne urządzenia RTG, w tym cyfrowe systemy i CBCT, emitują znacznie niższe dawki promieniowania w porównaniu do tradycyjnych aparatów, co zwiększa bezpieczeństwo Pacjentów.

3. Bezpieczeństwo stosowania zdjęć panoramicznych i RTG

Bezpieczeństwo Pacjentów jest priorytetem w stomatologii, dlatego stosowanie RTG wiąże się z kontrolą dawek promieniowania i stosowaniem środków ochronnych. Współczesne urządzenia i technologie zapewniają, że badania RTG są wykonywane w sposób jak najmniej inwazyjny, przy minimalnej ekspozycji na promieniowanie.

Kontrola dawek promieniowania

Współczesne urządzenia RTG są zaprojektowane tak, aby minimalizować dawki promieniowania. Technologia cyfrowa, która jest standardem w nowoczesnej stomatologii, pozwala na znaczne obniżenie ilości promieniowania potrzebnego do uzyskania wysokiej jakości obrazów. W stomatologii dawki te są zazwyczaj bardzo niskie, co czyni badania RTG bezpiecznymi nawet przy regularnym stosowaniu.

Redukcja dawki promieniowania

Jednym z najważniejszych aspektów nowoczesnych urządzeń RTG jest ich zdolność do automatycznej regulacji dawki promieniowania w zależności od wymagań diagnostycznych i anatomii Pacjenta. Umożliwia to uzyskanie optymalnych obrazów przy najniższej możliwej dawce promieniowania, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci i kobiet w ciąży.

Monitorowanie i kontrola

Stomatologowie oraz technicy RTG stosują różnorodne metody monitorowania i kontroli, aby zapewnić, że dawki promieniowania są jak najniższe. Regularne kalibracje urządzeń oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa promieniowania to standardowe procedury, które pomagają w ochronie Pacjentów.

Środki ochronne

Podczas wykonywania zdjęć RTG stosuje się różne środki ochronne, które mają na celu dodatkową ochronę Pacjenta przed niepotrzebną ekspozycją na promieniowanie. Środki te są szczególnie ważne w przypadkach, gdy badania RTG są wykonywane często lub gdy Pacjent jest szczególnie wrażliwy na promieniowanie.

Fartuchy ołowiane

Fartuchy ołowiane są powszechnie stosowane w celu ochrony ciała Pacjenta przed promieniowaniem. Są one wykonane z materiałów zawierających ołów, który jest skutecznym blokiem dla promieniowania rentgenowskiego. Fartuchy te są zakładane na ciało Pacjenta w taki sposób, aby chronić najbardziej wrażliwe narządy wewnętrzne, takie jak płuca, serce i narządy rozrodcze.

Ochrona tarczycy

Ochrona tarczycy to kolejny ważny aspekt zabezpieczeń stosowanych podczas badań RTG. Specjalne osłony na tarczycę, również wykonane z materiałów ołowianych, są używane, aby chronić ten wrażliwy gruczoł przed promieniowaniem. Tarczyca jest szczególnie narażona na promieniowanie, dlatego jej ochrona jest priorytetem, zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Okulary ochronne

W niektórych przypadkach stosuje się również okulary ochronne, które chronią oczy Pacjenta przed promieniowaniem. Oczy są bardzo wrażliwe na promieniowanie rentgenowskie, a długotrwała ekspozycja może prowadzić do uszkodzeń soczewek i innych struktur oka.

Edukacja Pacjentów

Edukacja Pacjentów na temat bezpieczeństwa promieniowania i stosowanych środków ochronnych jest kluczowym elementem w nowoczesnej stomatologii. Pacjenci powinni być informowani o procedurach, jakie będą przeprowadzane, oraz o środkach ochronnych, które zostaną zastosowane. Dzięki temu mogą być spokojni o swoje zdrowie i lepiej zrozumieć, jak minimalizowane jest ryzyko związane z promieniowaniem.

Informowanie o procedurach

Stomatolodzy i technicy RTG powinni wyjaśniać Pacjentom, na czym polega dane badanie RTG, jakie korzyści przynosi oraz jakie są związane z nim ryzyka. Przekazywanie jasnych i zrozumiałych informacji pomaga w budowaniu zaufania i współpracy z Pacjentem.

Wskazówki dotyczące ochrony

Pacjenci powinni być również informowani o tym, jak mogą sami przyczynić się do swojego bezpieczeństwa, na przykład przez zakładanie fartucha ochronnego i pozostawanie w odpowiedniej pozycji podczas badania. Dodatkowo, kobiety w ciąży powinny zawsze informować stomatologa o swoim stanie, aby możliwe było podjęcie dodatkowych środków ostrożności.

4. Wpływ zdjęć panoramicznych i RTG na planowanie leczenia

Dokładna diagnostyka jest kluczem do skutecznego leczenia stomatologicznego. Zdjęcia panoramiczne i RTG odgrywają kluczową rolę w planowaniu leczenia różnych schorzeń. Dzięki nim stomatolog może dokładnie ocenić stan zdrowia jamy ustnej Pacjenta, wykryć wszelkie anomalie i zaplanować odpowiednie procedury.

Leczenie ortodontyczne

W ortodoncji zdjęcia RTG są niezbędne do oceny struktury zgryzu i planowania korekty. Zdjęcia cefalometryczne, które są specjalnym rodzajem zdjęć RTG, pozwalają na dokładną analizę proporcji twarzy i pozycji zębów. Tego typu obrazowanie jest kluczowe w diagnostyce wad zgryzu, ponieważ umożliwia precyzyjne określenie stopnia zaawansowania problemu oraz planowanie odpowiednich metod korekcji.

Diagnostyka wad zgryzu

Zdjęcia cefalometryczne pomagają w ocenie relacji między szczęką, żuchwą a innymi strukturami twarzy. Umożliwiają również ocenę wzrostu twarzoczaszki, co jest istotne w planowaniu leczenia u dzieci i młodzieży. Dzięki nim ortodonta może przewidzieć, jak zmiany w zgryzie wpłyną na ogólny wygląd twarzy Pacjenta.

Planowanie aparatów ortodontycznych

Na podstawie zdjęć RTG, ortodonta może dokładnie zaplanować rodzaj i umiejscowienie aparatów ortodontycznych. Dzięki temu możliwe jest skuteczne korygowanie zgryzu przy minimalnym dyskomforcie dla Pacjenta. Zdjęcia pozwalają także na monitorowanie postępów leczenia i wprowadzanie ewentualnych korekt w trakcie jego trwania.

Leczenie chirurgiczne

Przed zabiegami chirurgicznymi, takimi jak ekstrakcja zębów mądrości czy implantacja, dokładne obrazowanie jest kluczowe. Tomografia komputerowa CBCT (Cone Beam Computed Tomography) umożliwia precyzyjne zaplanowanie zabiegu, minimalizując ryzyko powikłań.

Ekstrakcja zębów mądrości

Zdjęcia panoramiczne i tomografia CBCT są niezwykle pomocne w planowaniu ekstrakcji zębów mądrości. Umożliwiają one dokładną ocenę położenia zębów w stosunku do sąsiadujących struktur, takich jak nerwy czy zatoki szczękowe. Dzięki temu chirurg stomatologiczny może zaplanować bezpieczny przebieg zabiegu, minimalizując ryzyko uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych.

Implantacja

Przy planowaniu implantacji, tomografia CBCT dostarcza trójwymiarowych obrazów kości, co jest nieocenione w ocenie ich jakości i ilości. Pozwala to na dokładne określenie miejsca wszczepienia implantu oraz jego rozmiaru i kąta nachylenia. Dzięki temu zabieg jest bardziej przewidywalny i mniej ryzykowny, a jego wyniki są bardziej satysfakcjonujące dla Pacjenta.

Leczenie protetyczne

W protetyce zdjęcia RTG pomagają w ocenie stanu kości i planowaniu protetycznych uzupełnień, takich jak korony, mosty i protezy. Dzięki nim można dokładnie dopasować uzupełnienia do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Ocena stanu kości

Zdjęcia RTG są kluczowe w ocenie stanu kości przed wykonaniem protetycznych uzupełnień. Umożliwiają one wykrycie wszelkich ubytków kostnych, które mogą wpływać na stabilność i trwałość protez. Dzięki temu stomatolog może odpowiednio przygotować kość do zabiegu, np. poprzez przeszczepienie kości lub zastosowanie innych metod zwiększających jej gęstość.

Planowanie protez

Zdjęcia panoramiczne i inne techniki RTG pozwalają na dokładne zaplanowanie kształtu i umiejscowienia protez. Umożliwiają one także ocenę przestrzeni dostępnej dla protez oraz ich relacji do sąsiadujących zębów. Dzięki temu możliwe jest wykonanie protez, które będą nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne.

Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej

RTG jest również nieocenione w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej Pacjentów z protezami. Regularne zdjęcia pozwalają na wczesne wykrywanie problemów, takich jak zapalenie dziąseł czy zmiany kostne, co umożliwia szybką interwencję i zapobiega poważniejszym komplikacjom.

5. Przyszłość technologii RTG w stomatologii

Technologia RTG w stomatologii ciągle ewoluuje, wprowadzając nowe rozwiązania, które jeszcze bardziej poprawiają jakość diagnostyki i leczenia.

Rozwój technologii 3D

Przyszłość RTG w stomatologii to dalszy rozwój technik trójwymiarowych. Tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT) już teraz oferuje dokładne obrazy 3D, a dalszy postęp w tej dziedzinie może przynieść jeszcze lepsze wyniki diagnostyczne.

Integracja z systemami cyfrowymi

Nowoczesne technologie RTG coraz częściej integrują się z systemami cyfrowymi, umożliwiając łatwe przechowywanie, analizę i udostępnianie obrazów. To nie tylko ułatwia pracę stomatologów, ale także poprawia komunikację z Pacjentami i innymi specjalistami.

Często zadawane pytania

Czy zdjęcie panoramiczne jest bezpieczne?

Tak, zdjęcie panoramiczne jest bezpieczne. Stosowane w nim dawki promieniowania są bardzo niskie, a nowoczesne aparaty są zaprojektowane tak, aby minimalizować ekspozycję Pacjenta na promieniowanie.

Jak często można wykonywać zdjęcia RTG w stomatologii?

Częstotliwość wykonywania zdjęć RTG zależy od indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz rodzaju leczenia. W przypadku regularnych przeglądów stomatologicznych zaleca się wykonywanie zdjęć RTG co 1-2 lata, chyba że wystąpią wskazania do częstszych badań.

Czy zdjęcie panoramiczne zastępuje inne zdjęcia RTG?

Zdjęcie panoramiczne jest bardzo wszechstronne, ale nie zastępuje innych zdjęć RTG. Jest uzupełnieniem diagnostyki, oferując szeroki obraz jamy ustnej. W zależności od potrzeb, stomatolog może zlecić dodatkowe zdjęcia wewnątrzustne dla bardziej szczegółowej oceny.

Czy RTG stomatologiczne jest bolesne?

Nie, RTG stomatologiczne jest bezbolesne. Samo badanie polega na krótkiej ekspozycji na promieniowanie, co nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych. Jedynym dyskomfortem może być konieczność utrzymania określonej pozycji przez krótki czas.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania zdjęcia panoramicznego?

Przeciwwskazania do wykonania zdjęcia panoramicznego są rzadkie. Jednym z nich jest ciąża, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, kiedy to należy unikać ekspozycji na promieniowanie. W takich przypadkach stosuje się dodatkowe środki ostrożności lub wybiera alternatywne metody diagnostyczne.

Czy mogę zobaczyć swoje zdjęcia RTG?

Tak, Pacjenci mają prawo do wglądu w swoje zdjęcia RTG. Współczesne technologie umożliwiają łatwe przechowywanie i udostępnianie cyfrowych obrazów, co pozwala Pacjentom na dokładne zapoznanie się z wynikami badań i omówienie ich ze swoim stomatologiem.

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zaakceptuj, by korzystać z serwisu.